Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Şimdi bir heykeltıraş düşününüz. Gevşek ve çürük bir zemin üzerine güzel, mükemmel bir heykel yapmaktadır. Bu heykeli bir an için herkes beğenebilir. Fakat zemin çürük olduğundan bu heykel yaşayamaz. Harçlarla ne kadar kuvvetli dayanak yapılırsa yapılsın yıkılır. Çünkü zemin gevşektir. Bu parçada, vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Şimdi bir heykeltıraş düşününüz. Gevşek ve çürük bir zemin üzerine güzel, mükemmel bir heykel yapmaktadır. Bu heykeli bir an için herkes beğenebilir. Fakat zemin çürük olduğundan bu heykel yaşayamaz. Harçlarla ne kadar kuvvetli dayanak yapılırsa yapılsın yıkılır. Çünkü zemin gevşektir. Bu parçada, vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A Önemli eserlerde kaliteli malzeme kullanmak gerekir.
B Önemli işler bazı zararları göze almayı gerektirir.
C Bir eserin kalıcılığı mükemmel olmasına bağlıdır.
D Her iş öncelikle sağlam bir temele dayanmalıdır.
E