Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A Eski konaklar insanlara daha çekici geliyor.
B Uzun yıllardan bu yana bu köyde yaşardım.
C Yeşile özlem duyan herkes şehirden kaçıyor.
D Yağmurdan sonra ağaçlar bir başka güzel görünüyor.
E