Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi fotosentez de ne üretilir
fotosentez de ne üretilir
A besin oksijen
B oksijen
C besin
D karbondioksit
E