Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi canı sıkılan biri ne yapmalıdır?
canı sıkılan biri ne yapmalıdır?
A top oynamalıdır
B kitap okumalıdır
C ders çalışmalıdır
D tiyatroya gitmelidir
E yatmalıdır