Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Başbakan, Bakanlar Kurulu’nun başkanı olarak bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bu parçada, başbakana ait görevlerden hangisi üzerinde durulmamıştır?
Başbakan, Bakanlar Kurulu’nun başkanı olarak bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bu parçada, başbakana ait görevlerden hangisi üzerinde durulmamıştır?
A Bakanları seçmesi ve Cumhurbaşkanına sunması
B Bakanlar kurulunu yönetmesi
C Hükümetçe belirlenen, siyaseti uygulamaya koyması
D Hükümette uyumu ve eşgüdümü sağlaması
E