Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Mercimek, neme az ihtiyaç duyan bir bitkidir. Buna göre, mercimek tarımı için en uygun coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Mercimek, neme az ihtiyaç duyan bir bitkidir. Buna göre, mercimek tarımı için en uygun coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A Karadeniz Bölgesi
B Doğu Anadolu Bölgesi
C Güneydoğu Anadolu Bölgesi
D Ege Bölgesi
E