Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Bir ülkenin gazete, dergi, radyo, televizyon gibi basın yayın araçlarında, o ülkede sağlık kurumlarının yetersiz olduğuna, pahalılığın arttığına, dış politikada yanlış kararlar verildiğine ilişkin haberler yayımlanmaktadır. Bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Bir ülkenin gazete, dergi, radyo, televizyon gibi basın yayın araçlarında, o ülkede sağlık kurumlarının yetersiz olduğuna, pahalılığın arttığına, dış politikada yanlış kararlar verildiğine ilişkin haberler yayımlanmaktadır. Bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A Basın yayın araçları gelişmiştir.
B Halk, basın yayın araçlarından yararlanmaktadır.
C Basın yayın özgürlüğü vardır.
D Basın yayın araçları ülke kararlarını belirlemektedir.
E