Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Tarımın makineyle yapılması, bu sektörde çalışan işgücüne duyulan gereksinimi azaltmış ve kentlere olan göçü hızlandırmıştır. Bunun sonucunda ise, kadın çeşitli iş kollarında çalışmaya başlamış, aile üretim birimi olmaktan çıkmış tüketim birimi haline gelmiş ve aile yapısı giderek küçülmüştür. Bu parçada, ailenin değişmesinde rol oynayan etkenlerin hangisi üzerinde durulmuştur?
Tarımın makineyle yapılması, bu sektörde çalışan işgücüne duyulan gereksinimi azaltmış ve kentlere olan göçü hızlandırmıştır. Bunun sonucunda ise, kadın çeşitli iş kollarında çalışmaya başlamış, aile üretim birimi olmaktan çıkmış tüketim birimi haline gelmiş ve aile yapısı giderek küçülmüştür. Bu parçada, ailenin değişmesinde rol oynayan etkenlerin hangisi üzerinde durulmuştur?
A Sanayileşmenin yaygınlaşması
B Çocuk sayısının azalması
C Tüketim biçiminin değişmesi
D Demokrasi inancının yaygınlaşması
E