Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda; • Yaşamak her insanın en doğal hakkıdır. • Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. • Herkes kanunlar önünde eşittir. hükümleri yer almaktadır. Anayasa’nın yukarıdaki üç maddesi, aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda; • Yaşamak her insanın en doğal hakkıdır. • Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. • Herkes kanunlar önünde eşittir. hükümleri yer almaktadır. Anayasa’nın yukarıdaki üç maddesi, aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A Özel yaşamın korunmasıyla
B Demokrasinin de sınırlarının olmasıyla
C Ulusal egemenlikle
D İnsan hak ve özgürlüğüyle
E