Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Türkiye’de tahıl ekim alanları fazla değişmediği halde, üretimde yıllara göre büyük dalgalanmalar görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle daha çok açıklanabilir?
Türkiye’de tahıl ekim alanları fazla değişmediği halde, üretimde yıllara göre büyük dalgalanmalar görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle daha çok açıklanabilir?
A İlkbahar yağışlarıyla
B Gübre fiyatlarıyla
C Tohum ithaliyle
D Makineleşmenin yaygınlaşmasıyla
E