Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi İç Anadolu Bölgesi’nin doğal bitki örtüsünü bozkır bitkileri oluşturmaktadır. Bununla beraber, Ankara çevresinde olduğu gibi: bazı korunmuş yörelerde orman alanları bulunmaktadır. Bu durum, aşağıdaki görüşlerden hangisini daha çok desteklemektedir?
İç Anadolu Bölgesi’nin doğal bitki örtüsünü bozkır bitkileri oluşturmaktadır. Bununla beraber, Ankara çevresinde olduğu gibi: bazı korunmuş yörelerde orman alanları bulunmaktadır. Bu durum, aşağıdaki görüşlerden hangisini daha çok desteklemektedir?
A Bölgedeki ormanlar zamanla bozkıra dönüşmüştür.
B Bölgede orman sadece belli yerlerde gelişmiştir.
C Bölgenin iklim özellikleri orman gelişimine uygundur.
D Bölgede orman ancak insan eliyle yetiştirilebilir.
E