Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi
A Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması
B Dağların kıyıya paralel olması
C Doğu Anadolu’daki volkanların daha fazla olması
D Orman varlığının Karadeniz’de daha fazla olması
E