Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Yapılan araştırmalar sonucunda, Türkiye’deki heyelan olaylarının yarıdan fazlasının ilkbahar mevsiminde meydana geldiği saptanmıştır. Bu durum dikkate alındığında, Türkiye’deki heyelan olayları aşağıdaki etkenlerden hangisine bağlı olarak artma ve azalma göstermektedir?
Yapılan araştırmalar sonucunda, Türkiye’deki heyelan olaylarının yarıdan fazlasının ilkbahar mevsiminde meydana geldiği saptanmıştır. Bu durum dikkate alındığında, Türkiye’deki heyelan olayları aşağıdaki etkenlerden hangisine bağlı olarak artma ve azalma göstermektedir?
A Jeolojik yapıya
B Yamaç eğimine
C Yer çekimine
D Yağış miktarına
E