Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi
A Yağ endüstrisi gelişmiştir.
B Akdeniz ikliminin etkileri görülür.
C Tarım alanların çoğu seracılığa ayrılmıştır.
D Ayçiçek üretiminde Türkiye’de ilk sırayı alır.
E