Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi TBMM açıldığında Mustafa Kemal’in meclise verdiği önergede, • Hükümet kurmak zorunludur. • TBMM’nin üstünde bir güç yoktur. • TBMM, yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. İfadeleri yer almaktadır. Bu önerge, aşağıdakilerden hangisinin daha çok gerçekleştirileceğine işaret etmektedir?
TBMM açıldığında Mustafa Kemal’in meclise verdiği önergede, • Hükümet kurmak zorunludur. • TBMM’nin üstünde bir güç yoktur. • TBMM, yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. İfadeleri yer almaktadır. Bu önerge, aşağıdakilerden hangisinin daha çok gerçekleştirileceğine işaret etmektedir?
A Türk Medeni Kanunu’nu kabul etme
B Saltanatı kaldırma
C Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu kabul etme
D Halifeliği kaldırma
E