Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Mustafa Kemal, medreseleri kapatmış ve bu konu hakkında; “Türk milleti evlatlarına vereceği eğitimi, okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa veremezdi.” demiştir. Buna göre, Mustafa Kemal’in medreseleri kapatma nedenini aşağıdakilerden hangisi daha çok açıklar?
Mustafa Kemal, medreseleri kapatmış ve bu konu hakkında; “Türk milleti evlatlarına vereceği eğitimi, okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa veremezdi.” demiştir. Buna göre, Mustafa Kemal’in medreseleri kapatma nedenini aşağıdakilerden hangisi daha çok açıklar?
A Ülke insanının farklı kültürlerde eğitilmesini önlemek
B Toplumda herkesin okur yazar olmasını sağlamak
C Türk milletinin kültürel değerlerini zenginleştirmek
D Eğitimin ülke kalkınmasındaki rolüne dikkat çekmek
E