Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Amasya Genelgesi’nde yer alan maddelerden bazıları şunlardır: • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. • Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. • Milletin haklarını savunmak için milli bir kurulun varlığı çok gereklidir. Genelgenin bu maddelerine dayanarak, aşağıdakilerden hangisine daha çok ulaşılabilir?
Amasya Genelgesi’nde yer alan maddelerden bazıları şunlardır: • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. • Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. • Milletin haklarını savunmak için milli bir kurulun varlığı çok gereklidir. Genelgenin bu maddelerine dayanarak, aşağıdakilerden hangisine daha çok ulaşılabilir?
A Padişaha karşı ayaklanmaya çağırma
B İstanbul Hükümeti’nin istifasını isteme
C Devletin çöküntü içinde olduğunu vurgulama
D Milleti mücadeleye çağırma
E