Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Kuva-yi Milliye’nin amacı, vatanı işgal eden düşman kuvvetlerini yurttan atmaktı. Kuva-yi Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı, yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur. Burada, Kuva-yi Milliye’nin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur?
Kuva-yi Milliye’nin amacı, vatanı işgal eden düşman kuvvetlerini yurttan atmaktı. Kuva-yi Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı, yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur. Burada, Kuva-yi Milliye’nin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur?
A Direniş amacıyla kurulan birlikleri toparlama
B Kurulacak yeni yönetimin ilkelerini anlatma
C Türk insanında mücadele bilinci oluşturma
D Türk insanının özgürlük isteğini dünyaya anlatma
E