Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Osmanlı Devleti’nin eğitim ve öğretim kurumları olan medreselerde çok çeşitli dersler okutulurdu. XVII. yüzyıldan itibaren medreselerde fen ve matematik derslerine fazla önem verilmemeye başlanmış, bu nedenle medrese eğitimi bozulmuştur. Parçada dile getirilen durumun, aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açması beklenemez?
Osmanlı Devleti’nin eğitim ve öğretim kurumları olan medreselerde çok çeşitli dersler okutulurdu. XVII. yüzyıldan itibaren medreselerde fen ve matematik derslerine fazla önem verilmemeye başlanmış, bu nedenle medrese eğitimi bozulmuştur. Parçada dile getirilen durumun, aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açması beklenemez?
A Medreselerde okuyan öğrenci sayısının azalmasına
B Avrupa’daki bilimsel ve teknik gelişmelerin izlenememesine
C Bilim adamının yetişmemesine
D Medreselerin, çağın eğitim anlayışından uzaklaşmasına
E