Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Genç Osman yönetimde olduğu dönemde, • İçki içenleri cezalandırmak, • Gereksiz harcamaları kısıtlamak, • Şeyhülislamın yetkilerini azaltmak, • Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak istemiştir. Buna göre Genç Osman, Osmanlı Devleti’nde meydana gelen aksaklıkları gidermek için öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir?
Genç Osman yönetimde olduğu dönemde, • İçki içenleri cezalandırmak, • Gereksiz harcamaları kısıtlamak, • Şeyhülislamın yetkilerini azaltmak, • Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak istemiştir. Buna göre Genç Osman, Osmanlı Devleti’nde meydana gelen aksaklıkları gidermek için öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir?
A Halkın yönetime katılımını sağlamayı
B Bozulan düzeni yeniden kurmayı
C Avrupa’daki uygulamalardan yararlanmayı
D Devletin yönetim yapısını değiştirmeyi
E