Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Osmanlı Devleti’nin yenilikçi padişahlarından IV. Murat, döneminin ileri gelenlerinden devlet yönetiminde alınması gereken önlemlerle ilgili raporlar istemiştir. IV. Murat bu davranışıyla, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiş olabilir?
Osmanlı Devleti’nin yenilikçi padişahlarından IV. Murat, döneminin ileri gelenlerinden devlet yönetiminde alınması gereken önlemlerle ilgili raporlar istemiştir. IV. Murat bu davranışıyla, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiş olabilir?
A Halkın, yenilikleri kolayca benimsemesini sağlama
B Kendisine yakın bulduğu insanları tanıyarak yönetime getirme
C Devleti, Avrupa’ya yakınlaştırmak isteme
D Sorunlara çözümler bulma
E