Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Anadolu Selçukluları döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami ve kervansaraylarla donandığı ve zenginleştiği görülür. Bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?
Anadolu Selçukluları döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami ve kervansaraylarla donandığı ve zenginleştiği görülür. Bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?
A Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde
B Eski kültür merkezleri ve çevrelerinde
C Tarıma elverişli bölgelerde
D Sınır boylarına yakın kent merkezlerinde
E