Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Hun Türkleriyle Çinliler arasındaki çatışmalar Mete Han’ın ölümünden sonra da devam etti. Çinliler, Türkleri savaşlarla yenemeyeceklerini anlamışlardı. Bunun üzerine Türkleri birbirine düşürmek için propaganda yaptılar. Sonunda Büyük Hun Devleti ikiye ayrıldı. Bir süre sonra da varlıkları sona erdi. Parçaya göre, bir devletin devamlılığı öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Hun Türkleriyle Çinliler arasındaki çatışmalar Mete Han’ın ölümünden sonra da devam etti. Çinliler, Türkleri savaşlarla yenemeyeceklerini anlamışlardı. Bunun üzerine Türkleri birbirine düşürmek için propaganda yaptılar. Sonunda Büyük Hun Devleti ikiye ayrıldı. Bir süre sonra da varlıkları sona erdi. Parçaya göre, bir devletin devamlılığı öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A Ordusunun güçlü olmasına
B Toplumda dayanışmanın güçlü olmasına
C Nüfus olarak çoğalmasına
D Verimli topraklar üstünde yaşamasına
E