Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Tarih bilimi, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını inceler. Tarihî olayların ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleştiğini belgelerle ortaya koymaya ve sonuçlar çıkarmaya çalışır. Burada, tarih biliminin hangi özelliğine değinilmemiştir?
Tarih bilimi, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını inceler. Tarihî olayların ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleştiğini belgelerle ortaya koymaya ve sonuçlar çıkarmaya çalışır. Burada, tarih biliminin hangi özelliğine değinilmemiştir?
A Bulguları kanıtlarıyla sunması
B Yaşanmış olayları incelemesi
C Her toplumda farklılık göstermesi
D Olayları nedenleriyle açıklaması
E