Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki rejenerasyon (yenilenme) olaylarından hangisi üreme olarak kabul edilebilir?
Aşağıdaki rejenerasyon (yenilenme) olaylarından hangisi üreme olarak kabul edilebilir?
A İkiye ayrılan deniz yıldızının her bir parçasının kendini yenilemesi
B Bitkilerde yaşlı kısımların kesilip çıkarılarak bitkinin gençleştirilmesi
C İnsanda doku tahribi olan karaciğerin büyük ölçüde kendini onarması
D Kurbağa larvasının yetişkin kurbağaya dönüşmesi
E