Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi
A Ortam sıcaklığının terlemeye olan etkisini
B Farklı sıcaklıklarda besin yapma hızını
C Kök ile yaprak arasındaki madde iletim hızını
D Farklı ortamlarda bitkilerin solunum hızını
E