Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Bir canlı türünün farklı ortamlarda yaşayan bireyleri arasında farklılıklar gözlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?
Bir canlı türünün farklı ortamlarda yaşayan bireyleri arasında farklılıklar gözlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?
A İnsan popülasyonunda bazı bireylerin farklı boyda olması
B Bir köpek popülasyonundaki bireylerin farklı desende posta sahip olmaları
C Bir bitki türü popülasyonuna ait bireylerin yüksek bölgelerde kısa, vadilerde uzun boylu olması
D İnsan popülasyonunda, bireyler arasında farklı kan gruplarının olması
E