Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Yanmakta olan bir madde üzerine köpüklü yangın söndürücüyle yeterli miktarda köpük sıkılarak yanan cismin havayla teması kesilip yangın söndürülür. Aşağıdaki olaylardan hangisi benzer prensiple açıklanamaz?
Yanmakta olan bir madde üzerine köpüklü yangın söndürücüyle yeterli miktarda köpük sıkılarak yanan cismin havayla teması kesilip yangın söndürülür. Aşağıdaki olaylardan hangisi benzer prensiple açıklanamaz?
A Yanan cismi kilimle örtmek.
B Yanan cismin üzerine ıslak battaniye örtmek.
C Yanan cismin üzerine kum atmak.
D Yanan cismin yanında bir kartonu hızla sallamak.
E