Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Bir öğrenci saf maddelerin donma sıcaklığının ayırdedici bir özellik olduğunu göstermek istiyor. Bunun için erime sıcaklığı 52 0C olan X maddesi ile 78 0C olan Y maddesini alıyor. Bu öğrenci aşağıdaki deneylerden hangisini yaparsa farklı maddelerin farklı sıcaklıklarda donduğunu en iyi gözler?
Bir öğrenci saf maddelerin donma sıcaklığının ayırdedici bir özellik olduğunu göstermek istiyor. Bunun için erime sıcaklığı 52 0C olan X maddesi ile 78 0C olan Y maddesini alıyor. Bu öğrenci aşağıdaki deneylerden hangisini yaparsa farklı maddelerin farklı sıcaklıklarda donduğunu en iyi gözler?
A Bir tüpte X maddesini eriterek, erimenin başladığı sıcaklığı ölçmek.
B X ve Y maddelerini ayrı tüplerde eriterek donmaya başladıkları sıcaklıkları ölçmek.
C Erimiş haldeki Y nin donmaya başladığı sıcaklığı ölçmek.
D Donma sıcaklığında bulunan X ve Y nin donma sırasında dışarıya verdikleri ısıyı ölçmek.
E