Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi I- X maddesi elektrolizle Y ve Z maddelerine ayrışıyor. II- Y ve Z maddeleri kendi özelliklerini kaybetmeden K maddesini oluşturuyor. Buna göre X, Y, Z, K maddeleri için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
I- X maddesi elektrolizle Y ve Z maddelerine ayrışıyor. II- Y ve Z maddeleri kendi özelliklerini kaybetmeden K maddesini oluşturuyor. Buna göre X, Y, Z, K maddeleri için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A X bir bileşiktir.
B Y ve Z saf maddelerdir.
C K bir karışımdır.
D X ile K aynı özelliktedirler.
E