Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Biri buzdolabında soğutulmuş diğeri ise oda sıcaklığında bekletilmiş iki soda şişesinin kapakları aynı ortamda açılmaktadır. Oda sıcaklığında bekletilen şişedeki köpürmenin buzdolabından çıkan şişeye oranla daha fazla olduğu gözleniyor. Bu gözlemi aşağıdakilerden hangisi açıklar?
Biri buzdolabında soğutulmuş diğeri ise oda sıcaklığında bekletilmiş iki soda şişesinin kapakları aynı ortamda açılmaktadır. Oda sıcaklığında bekletilen şişedeki köpürmenin buzdolabından çıkan şişeye oranla daha fazla olduğu gözleniyor. Bu gözlemi aşağıdakilerden hangisi açıklar?
A Çözünen gaz miktarı çözücünün miktarına bağlıdır.
B Ortamın sıcaklığı arttıkça gazın hacminde artma olur.
C Gazlar bulundukları kabın şeklini alır.
D Gazların sıvılardaki çözünürlüğü sıcaklık düştükçe artar.
E