Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi “Hız, birim zamanda alınan yoldur.” “Cisim ivmeli hareket yapıyorsa hızı zamanla değişir.” Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi ivmesiz hareket etmektedir?
“Hız, birim zamanda alınan yoldur.” “Cisim ivmeli hareket yapıyorsa hızı zamanla değişir.” Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi ivmesiz hareket etmektedir?
A Giderken duraktan yolcu almak isteyen otobüs
B Dururken harekete başlayan otomobil
C Ani fren yapan bisiklet
D Eşit zaman aralıklarında eşit yol alan kamyon
E