Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Bir dik silindirin taban yarıçapı iki katına çıkarılır ve yüksekliği yarıya düşürülürse, bu silindirin hacminde nasıl bir değişme olur?
Bir dik silindirin taban yarıçapı iki katına çıkarılır ve yüksekliği yarıya düşürülürse, bu silindirin hacminde nasıl bir değişme olur?
A İki kat artar.
B Kendisi kadar artar.
C Yarısı kadar azalır.
D Yarısı kadar artar.
E