Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Toplamları 85 olan öyle iki sayı bulunsun ki, küçük sayının 4 5 i ile büyük sayının 1 3 ü farkı sıfır olsun? Bu problemin çözümünü veren deklem çifti aşağıdakilerden hangisidir?
Toplamları 85 olan öyle iki sayı bulunsun ki, küçük sayının 4 5 i ile büyük sayının 1 3 ü farkı sıfır olsun? Bu problemin çözümünü veren deklem çifti aşağıdakilerden hangisidir?
A x + y = 85
B x + y = 85 x - y = 0 12y - 5x = 0
C x + y = 85
D 2x + 3y = 85 2x - 3y = 0 3y + 2x = 0
E