Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Bir öğrenci 4 ayrı dersten sınava girmiştir. İlk üç dersin aritmetik ortalaması 5, dört dersin aritmetik ortalaması 4 tür. Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
Bir öğrenci 4 ayrı dersten sınava girmiştir. İlk üç dersin aritmetik ortalaması 5, dört dersin aritmetik ortalaması 4 tür. Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
A İlk üç dersin her birinden 4 almıştır.
B İlk iki dersin her birinden 8 almıştır.
C Dördüncü dersten 1 almıştır.
D Dördüncü dersten 3 almıştır.
E