Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki şartlardan hangisinin verilmesi halinde altı basamaklı abab7b doğal sayısı, iki basamaklı ab doğal sayısına tam olarak bölünemez?
Aşağıdaki şartlardan hangisinin verilmesi halinde altı basamaklı abab7b doğal sayısı, iki basamaklı ab doğal sayısına tam olarak bölünemez?
A a = 1 ve b = 0
B a = 7
C a = b = 7
D a > 7
E