Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “-dan” eki eklendiği sözcüğe ayrılma anlamı katar?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “-dan” eki eklendiği sözcüğe ayrılma anlamı katar?
A Sudan nedenlerle birbirimize düştük.
B Orhan benim candan dostumdur.
C Olgunlaşan meyveler daldan düşüyor.
D Çocuklar sazdan samandan bir ev yaptılar.
E