Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Tüm büyük romancılar, ister bireyi anlatsınlar, ister topluma tutsunlar aynalarını, hep bir düzeni sarsmışlardır. İnsanlara, yaşadıkları ortamın farkı-na varamadıkları yanlarını aktarmak istemişlerdir. Parçadan, aşağıdaki görüşlerden hangisi çıkarılamaz?
Tüm büyük romancılar, ister bireyi anlatsınlar, ister topluma tutsunlar aynalarını, hep bir düzeni sarsmışlardır. İnsanlara, yaşadıkları ortamın farkı-na varamadıkları yanlarını aktarmak istemişlerdir. Parçadan, aşağıdaki görüşlerden hangisi çıkarılamaz?
A Büyük romancılar toplumsal düzene karşıdırlar.
B Büyük romancılar toplumsal sorunlara ışık tutarlar.
C Roman toplumsal bilincin oluşmasında rol oynar.
D Roman topluma tutulmuş bir aynadır
E