Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Geçmişimizi ve bütün övünçlerimizi, dil, edebiyat, mimari ve müzik de içinde olmak üzere ulusal yaşamımızı yeni kuşaklara tanıttığımız gün, çocuklarımız karşılarında daha çok övünülecek bir toplum göreceklerdir. Parçaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudan vurgulanmamıştır?
Geçmişimizi ve bütün övünçlerimizi, dil, edebiyat, mimari ve müzik de içinde olmak üzere ulusal yaşamımızı yeni kuşaklara tanıttığımız gün, çocuklarımız karşılarında daha çok övünülecek bir toplum göreceklerdir. Parçaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudan vurgulanmamıştır?
A Toplumsal değerlere sahip çıkılmalıdır.
B Kültürel birikim genç kuşaklara anlatılmalıdır
C Toplumda değerlere karşı bilinç oluşturulmalıdır.
D Eski değerler değişmelerden korunmalıdır.
E