Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A Antalya o zaman da bir liman kentiydi.
B Meydana gelen en şiddetli sarsıntı budur.
C Çocukların tümü cılız ve hastalıklıydı.
D Babanı biraz daha yaşlanmış gördüm.
E