Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A Geçirdiği kazada kolu sağlam, ayağı ise kırılmıştı.
B Bir kişinin azığı iki kişiyi aç koyarmış.
C Gecenin karanlığında yoluna devam etti.
D İnsanlara yardım edebilmek en büyük mutluluktur.
E