Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” söz konusudur?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” söz konusudur?
A Ömründe bir kere bile yalan söylememiştir.
B Güneş sanki bugün daha erken doğdu.
C Problemi umduğumdan daha kısa sürede çözdü.
D Sonunda eşyalarını düzenli kullanmayı öğrenebildi.
E