Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıda yalıçapkını ile ilgili kimi özellikler verilmektedir: 1- Yalıçapkını, balıkla beslenen bir kuştur. 2- Konacağı ağaçların dalları, su üzerine sarkmalıdır. 3- Yaşadığı sular temiz ve bol balıklı olmalıdır. 4- Avlanmaya, sabahları güneş doğmadan önce çıkar. 5- Suya dalışıyla, balığı yakalayışı arasında geçen süre bir saniyedir. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde, yalıçapkınının yaşadığı ortamla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir?
Aşağıda yalıçapkını ile ilgili kimi özellikler verilmektedir: 1- Yalıçapkını, balıkla beslenen bir kuştur. 2- Konacağı ağaçların dalları, su üzerine sarkmalıdır. 3- Yaşadığı sular temiz ve bol balıklı olmalıdır. 4- Avlanmaya, sabahları güneş doğmadan önce çıkar. 5- Suya dalışıyla, balığı yakalayışı arasında geçen süre bir saniyedir. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde, yalıçapkınının yaşadığı ortamla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir?
A 1 ve 2
B 2 ve 3
C 2 ve 4
D 3ve 5
E