Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi vardır?
A Harman yerinde doğmuş, çocukluğu da köyde geçmişti
B Üst geçitten geçmiş, trafik kurallarına uymuştu.
C Gürültüden çok korkmuş, yüzü sapsarı kesilmişti.
D Durağa zamanında varmış, otobüs de zamanında gelmişti.
E