Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi 1- Çocuklar bizim geleceğimizdir. 2- Hepimizin gelecekten farklı beklentisi vardır. 3- Annem ve babam akşam size gelecek. 4- Gelecek yıl tatilde köye gideceğiz. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “gelecek” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
1- Çocuklar bizim geleceğimizdir. 2- Hepimizin gelecekten farklı beklentisi vardır. 3- Annem ve babam akşam size gelecek. 4- Gelecek yıl tatilde köye gideceğiz. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “gelecek” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
A 1 ve 2
B 1 ve 4
C 2 ve 3
D 3 ve 4
E