Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi “Isınmak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
“Isınmak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A Hava ısınınca doğa canlandı.
B Yeni gelen öğrenci sınıfa çabuk ısındı.
C Soba yanınca oda hemen ısındı.
D Biraz çalışınca arabanın motoru ısındı.
E