Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “renkli” sözcüğü somut bir kavramı nitelemektedir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “renkli” sözcüğü somut bir kavramı nitelemektedir?
A Renkli kişiliğe sahip insanlarla karşılaştık.
B Kardeşim çok renkli düşüncelere sahiptir.
C Bahçe renkli ampullerle aydınlatılmıştı.
D Bu insanların hepsinin yaşantıları çok renkli.
E