Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi “Eğilmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “Sık sık dil konularına eğilen yazarlarımız var.” cümlesindeki ile aynı anlamda kullanılmıştır?
“Eğilmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “Sık sık dil konularına eğilen yazarlarımız var.” cümlesindeki ile aynı anlamda kullanılmıştır?
A Çocuklarının üzerine eğilseydi daha iyi olurdu.
B Saçaklar fırtınadan iyice eğilmiş.
C Dışarıyı görmek için pencereden eğildi.
D Kimsenin karşısında eğilmeden ekmeğini kazanıyor.
E