Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Hz. Muhammed, bir çocuğun hurma ağaçlarını taşladığını görmüş, çocuğu çağırarak ”Niçin taş atıyorsun?” diye sormuştur. Çocuğun ”Hurma toplamak için, canım çok hurma yemek istedi.” cevabı üzerine de ”Yavrum, sakın taş atarak hurmaları düşürme, sadece yere düşenleri al ve ye.” demiştir. Burada çocuğun onaylanmayan davranışına karşı aşağıdaki tutumlardan hangisi söz konusu değildir?
Hz. Muhammed, bir çocuğun hurma ağaçlarını taşladığını görmüş, çocuğu çağırarak ”Niçin taş atıyorsun?” diye sormuştur. Çocuğun ”Hurma toplamak için, canım çok hurma yemek istedi.” cevabı üzerine de ”Yavrum, sakın taş atarak hurmaları düşürme, sadece yere düşenleri al ve ye.” demiştir. Burada çocuğun onaylanmayan davranışına karşı aşağıdaki tutumlardan hangisi söz konusu değildir?
A Düzeltmeye çalışma
B Ceza verme
C Seçilebilecek bir başka yol gösterme
D Medenini sorma
E