Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi ?Bilmediğin şeyin ardına düşme!? (İsrâ, 36) Bu ayette verilmek istenen mesaja en yakın seçenek hangisidir?
?Bilmediğin şeyin ardına düşme!? (İsrâ, 36) Bu ayette verilmek istenen mesaja en yakın seçenek hangisidir?
A Okuduklarımızı olduğu gibi kabul etmeliyiz.
B Kültürümüzü artırmaya çalışmalıyız.
C Davranışlarımızda doğru bilgiye dayanmalıyız.
D Bildiğimiz konularda kararlı olmalıyız.
E